Jachtschietbaan

De Grensschutters”leden informatie 48 html dbd2788c

Luyksgestel

 

 

Leden informatiebrief nummer 50, jaargang 7.

 

Luyksgestel,
24 december 2017

 

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

 

 

De laatste dagen van 2017 zijn aangebroken, 2018 staat op de drempel. De tijd vliegt voorbij, de sanering en de discussies rondom de vergunningverlening lijken nog niet zo lang geleden plaats te hebben gevonden. 2017 is een goed jaar geweest. Er zijn geen incidenten of bijna incidenten gebeurd. We hebben drukbezochte wedstrijden gehad en ook dit jaar weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit laatste kan omdat we een aantal vrijwilligers hebben die er tijd in willen steken. De baan ligt er momenteel weer netjes bij. Tijdens de jaarvergadering in maart kunnen we meer details verstrekken, zowel op financieel vlak als op het vlak van aantal schietrondes, activiteiten, etc. In deze informatiebrief naast de gebruikelijke Nieuwjaarswens ook nog enkele andere onderwerpen. Met name het verplichte lidmaatschap van de KNSA heeft ons als bestuur behoorlijk beziggehouden. Ook hebben we van 2 leden afscheid moeten nemen. Na vele jaren lidmaatschap is Harrie van Eekert overleden. Datzelfde geldt voor Louis van den Bergh. We hebben bij beide families namens alle leden de condoleances uitgebracht en hun veel sterkte toegewenst. Zondag 10 december met 15 cm sneeuw zullen we ons ook herinneren. Het was wel erg mooi met een dik wit deken (zie de foto op pagina 3). Op deze dag zijn er dan ook maar 7 rondjes geschoten.

 

Lidmaatschap KNSA:

Als Jachtschietbaan De Grensschutters zijn we aangesloten bij de KNSA. De KNSA heeft op verenigingsniveau een verzekering afgesloten voor alle bij de hun aangesloten schietverenigingen. Zo ook voor De Grensschutters. Deze verzekering geeft een dekking voor heel Europa voor alle schietactiviteiten van alle schutters die lid zijn van onze vereniging. In de polis staat echter een randvoorwaarde dat alle leden van De Grensschutters lid zijn van de KNSA. Als dat niet het geval is, vervalt de dekking van de verzekering. Gezien deze verplichting hebben we alle leden zonder KNSA-licentie de keuze gegeven uit 3 opties.

  • Lid worden van de KNSA (kosten € 42,50 per jaar)

  • Beëindigen van het lidmaatschap van De Grensschutters

  • Begunstiger worden van de Grensschutters

De eerste 2 opties lijken me geen verdere toelichting nodig te hebben. Alle niet-KNSA leden hebben de afgelopen 2 maanden, een paar e-mails gehad met daarin de vraag om hun keuze aan te geven.

 

Begunstiger van De Grensschutters:

Een begunstiger is geen lid en heeft dus ook geen stemrecht tijdens ledenvergaderingen van onze vereniging. De bijdrage voor begunstigers is vastgesteld op € 30 per jaar (hetzelfde als een gewoon lidmaatschap). Datzelfde geldt voor het inschrijfgeld. De kosten voor een schietronde zijn voor begunstigers hetzelfde als voor de leden. Met deze invulling hebben jagers die de vereniging financieel willen steunen de mogelijkheid om dat te doen en kunnen voor dezelfde prijs per ronde schieten als de leden. Jagers hebben een eigen individuele verzekering. Deze dekt ook het sportschieten op schietbanen.

 

Schietdagen 2018:

Zaterdag 6 januari is de eerste schietdag van het nieuwe jaar. Hieronder een overzicht van de eerste helft van het nieuwe jaar.

leden informatie 50 html da78f460

 

We hopen ook dit jaar jullie weer allemaal te zien. Door de vele activiteiten rond het schietterrein in januari, is de Nieuwjaarswedstrijd verplaatst naar februari. Dan is het ook weer wat langer licht en mogelijk ook wat minder koud.

 

Interne competitie:

Dit brengen we graag nog een keer onder de aandacht van alle sportschutters. Sportschutters met een Nederlandse licentie zijn volgens de wetgeving verplicht om elk jaar aan minimaal 5 wedstrijden deel te nemen. Deze 5 wedstrijden moeten allemaal bij dezelfde vereniging geschoten worden. Ook moeten deze wedstrijden op verschillende dagen geschoten worden. We hebben hiervoor de interne competitie. Deze is in 2017 voor het eerst gestart. Deze willen we nog een keer onder de aandacht brengen. Er kan op elke willekeurige dag, uitgezonderd de dagen van de open wedstrijden, voor de interne competitie geschoten worden. Hiervoor heeft het bestuur een vast parcours uitgezet. Dit zal jaarlijks aangepast worden. Deelnemers voor de wedstrijd kunnen zich aanmelden bij de inschrijvingen. Randvoorwaarde is dat je minimaal met 2 personen bent, of een onafhankelijke schrijver meeneemt. Tijdens de jaarvergadering zal de uitslag van deze interne competitie bekend gemaakt worden. Ook zullen we dan het reglement vast laten stellen.

 

Contributies:

De e-mails en brieven met de contributiefacturen zijn door de discussies rondom het verplichte lidmaatschap van de KNSA later verstuurd dan andere jaren en dan gepland. We wilden echter eerst duidelijkheid hebben over de mogelijkheden. De leden die aan hebben gegeven hun lidmaatschap om te zetten naar dat van begunstiger krijgen een van de komende dagen de bijbehorende factuur voor hun bijdrage.

 

Website:

Op onze website www.degrensschutters.com worden naast algemene informatie ook de uitslagen van alle wedstrijden gepubliceerd.

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2018

leden informatie 50 html 5573bd20

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

 

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.degrensschutters.com

 

 

 

 

 

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel