Jachtschietbaan

VoKCnrdI img1“De Grensschutters”

Luyksgestel

 

Leden informatiebrief nummer 47, jaargang 7.

 

Luyksgestel, 21 februari 2017

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

 

 

De kop van 2017 is er weer vanaf. De eerste schietdagen van 2017 hebben we gehad, inclusief de jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd. In deze informatiebrief enkele mededelingen vanuit het bestuur en de uitslag van de Nieuwjaarswedstrijd.

 

Reductie geluidsoverlast:

Zoals eerder gemeld is de gemeente in het hoger beroep door de bestuursrechters in het gelijk gesteld. We kunnen blijven schieten. Er geldt nu een overgangsperiode van 5 jaren waarin we nog enkele maatregelen moeten nemen. We produceren nog 2 dB te veel geluid. Een van de oplossingen is een geluidscherm van 3,5 tot 4 meter hoog. Dit direct naast de trapput tot aan de geluidswal. We zijn over dit onderwerp in gesprek met de gemeente. Ik verwacht in de loop van maart uitsluitsel te krijgen met betrekking tot de vergunning. We zullen dan eerst voldoende geld in kas moeten hebben voordat we tot realisatie over gaan.

 

Daarnaast gaan we in het kader van veiligheid een scherm van 2 meter hoog plaatsen tussen de skeet en de afgaander en konijn. Dit scherm loopt door tot aan de lage toren. Als we aan deze activiteiten beginnen, zullen we zeker een beroep doen op de leden om mee te helpen.

 

Schietdagen 2017:

De schietkalender voor 2017 is afgerond en verstuurd. Zoals bekend is deze afgestemd met andere de gebruikers van het bosgebied. Mijn excuses dat er 2 versies in omloop zijn geweest. De juiste versie is versie nummer 5.

 

Contributies 2017:

Een aantal leden heeft de contributie voor 2017 nog niet voldaan. Deze gaan een herinnering krijgen om alsnog aan hun verplichting te voldoen.

 

Interne competitie:

Sportschutters met een Nederlandse licentie zijn volgens de wetgeving verplicht om elk jaar aan minimaal 5 wedstrijden deel te nemen. Deze 5 wedstrijden moeten allemaal bij dezelfde vereniging geschoten worden. Ook moeten deze wedstrijden op verschillende dagen geschoten worden. Als Grensschutters hebben we 4 open wedstrijden en de uitwisseling met het Gilde. Daarnaast hebben we in de schietkalender een aantal dagen vastgelegd waarop voor de interne competitie geschoten kan worden. Als bestuur zijn we een voorstel aan het uitwerken om dit laatste voor de leden en voor het bestuur eenvoudiger te maken. Dit voorstel zal tijdens de jaarvergadering aan de leden worden voorgelegd.

 

Jaarvergadering:

Zoals te doen gebruikelijk sluiten we 2016 af met de bekende jaarvergadering. Wij gaan deze houden op vrijdag 24 maart aanstaande. Reserveer deze datum vast in de agenda’s. De officiële uitnodiging volgt op korte termijn.

 

Nieuwjaarswedstrijd:

In deze informatiebrief de uitslag van de Nieuwjaarswedstrijd welke op 15 januari heeft plaats gevonden. Het was wederom een mooi parcours en spannend tot en met het laatste schot. Mathieu Bex heeft een “volle bak” kunnen schieten. Ik wil hem nog een keer feliciteren met dit resultaat. Het percentage treffers bedroeg 69%. 5% lager dan bij de laatste wedstrijd in 2016.

 

i a65bafab6f80a493 html 4f178e7c

 

i a65bafab6f80a493 html 2fce2932

 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

 

 

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.degrensschutters.com

 

 

 

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel