Jachtschietbaan

VoKCnrdI img1“De Grensschutters”

Luyksgestel

Leden informatiebrief nummer 46, jaargang 6.

 

Luyksgestel, 23 november 2016

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

 

2016 nadert alweer haar einde. Nog ruim een maand en 2017 heeft haar eerste dag. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Daarnaast hebben we een interne competitiewedstrijd gehad en de Open Jachtwedstrijd. Voldoende stof om een informatiebrief te vullen. et vervolg van het hoger beroep.

 

Uitspraak hoger beroep Raad van State:

2 weken geleden hebben we de uitspraak mogen ontvangen. Een beknopte samenvatting heeft hierover in het Eindhovens Dagblad gestaan. De gemeente is in het hoger beroep door de bestuursrechters in het gelijk gesteld. Dit houdt in dat we kunnen blijven schieten. Er geldt nu een overgangsperiode van 5 jaren waarin we nog enkele maatregelen moeten nemen. We produceren nog 2 dB te veel geluid. Een van de oplossingen is een geluidscherm van 3,5 tot 4 meter hoog. We gaan over dit onderwerp binnenkort in discussie met de gemeente. De procedure voor een omgevingsvergunning loopt al vanaf eind jaren negentig. Voorgaande besturen hebben hier al de nodige tijd en energie in gestoken. Eerst was er een discussie m.b.t. de bodemverontreiniging met lood. Later zijn daar de bezwaren tegen de geluidoverlast bijgekomen. Het is een hele klus geweest om dit tot een goed einde te brengen. Nog wat aanpassingen doorvoeren en we zijn klaar voor onze toekomst. Dan kunnen we verder met het vervangen van de trapput, reserves opbouwen voor eventuele vervanging van defecte machines, achterstallig onderhoud uitvoeren, etc. Namens de medebestuursleden wil ik iedereen die in het verleden meegeholpen heeft aan deze zaak nog een keer bedanken.

Schietdagen 2016 en kalender 2017:

We hebben dit jaar nog 3 schietdagen te gaan. 26 november, 4 en 11 december. Op 4 december kunnen schutters weer aan onze interne competitie deelnemen. Dit om het voorgeschreven aantal wedstrijden voor sportschutters te realiseren. Natuurlijk mogen ook andere schutters dit parcours schieten.

De schietkalender voor 2017 verkeert in de afrondende fase. Zoals bekend wordt deze afgestemd met andere de gebruikers van het bosgebied. We zijn nu op de laatste informatie aan het wachten. De schietkalender zal zo spoedig mogelijk verstuurd worden.

 

Contributies 2017:

De leden met een e-mail adres hebben de contributies deze week ontvangen. Voor de leden zonder een e-mail adres gaan de brieven de komende dagen verstuurd worden.

 

Kantine:

Sinds het zomerreces hebben we 4 dames beried gevonden om op schietdagen de kantine te bemensen. Dat gaat goed. Bij de afgelopen Open Jachtwedstrijd hebben we een friteswagen laten komen. Dit bevalt beter dan zelf frites en snacks te bakken. Dat laatste willen we vanwege eisen m.b.t. de hygiëne steeds minder gaan doen in de kantine. Hiervoor in de plaats hebben de dames andere etenswaren om de inwendige mens te versterken.

 

Open Jachtwedstrijd:

Van alle wedstrijden, dus ook de interne competitie, worden de uitslagen ook op onze website gepubliceerd. In deze informatiebrief de uitslag van de Open Jachtwedstrijd welke op 13 november heeft plaats gevonden. Het was wederom een lastig parcours en spannend tot en met het laatste schot in de barrage. Geen schutter heeft een “volle bak” kunnen schieten. Wel een groot aantal schutters met 40 of meer treffers.

VoKCnrdI img2

VoKCnrdI img3

VoKCnrdI img4

 

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.degrensschutters.com


Richard van Steenderen
Pauluskerkplein 44
5622 PN   Eindhoven
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+31 (0)6- 50535339

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel