Jachtschietbaan

CfRK2NET img1“De Grensschutters”

Luyksgestel

Leden informatiebrief nummer 45, jaargang 6.

 

Luyksgestel, 21 september 2016

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

 

Na een zomerstop van 3 maanden begint op zondag 2 oktober het schietseizoen weer. De afgelopen maanden hebben we diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en ons verder voorbereid op het vervolg van het hoger beroep.

 

Raad van State:

Op vrijdag 30 september aanstaande vindt bij de Raad van State de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van 2 appellanten plaats. Ik zal dan onze vereniging weer vertegenwoordigen in Den Haag. Hierbij krijgen we deskundige ondersteuning van Jan van den Bos. In principe is het een zaak tussen de gemeente Bergeijk en 2 appellanten, wij worden echter wel geconfronteerd met mogelijke gevolgen van de uitspraak. Vandaar dat we ook uitgenodigd zijn deel te nemen aan de zitting. Ik durf op dit moment geen uitspraak te doen over het resultaat. Zowel de gemeente als wij hebben ons goed voorbereid. Mogelijk dat we nog aanvullende maatregelen moeten nemen om de overlast van het geluid te beperken. Maximaal 6 weken na de behandeling zal de rechter een uitspraak doen. Hiertegen is dan alleen nog beroep mogelijk bij het Europees Hof.

 

Eerste schietdag op 2 oktober:

Zondag 2 oktober start het naseizoen. Vanaf 12.30 uur zijn jullie welkom om te komen schieten. De baan ligt er erg netjes bij. Het gras is gemaaid en een groot deel van de duivenresten en proppen is opgeruimd. De gevolgen van de hagelschade zijn door een paar vrijwilligers hersteld. Zondag 9 oktober is de jaarlijkse Jagersdag en op 13 november hebben we de laatste wedstrijd van dit jaar. Onderstaand de datums.

CfRK2NET img2

 

Contributies 2017:

De komende maand worden de contributiefacturen voor 2017 worden de volgende maand verstuurd. Leden die willen stoppen, of hun lidmaatschap van de KNSA willen opzeggen, worden hierbij verzocht dit tijdig aan te geven. We kunnen dan meteen de juiste factuur te sturen. Het is met de huidige wetgeving niet meer verplicht lid te zijn van de KNSA als je lid bent van een schietvereniging. Deze vereniging moet dan wel gecertificeerd zijn. In 2017 vindt de her-certificatie plaats. Jachtaktehouders hebben natuurlijk ook geen lidmaatschap van de KNSA nodig.

 

Kantine:

Om wat meer tijd over te hebben voor andere zaken binnen de club zijn we op zoek naar een beheerder voor de kantine. Geïnteresseerde personen kunnen contact opnemen met het bestuur.

 

Overlijden Harrie van Eekert:

Begin september bereikte ons het bericht dat na een kort ziekbed Harrie van Eekert op 82-jarige leeftijd overleden is. Op 6 september heeft zijn uitvaart plaatsgevonden. Harrie was elke schietdag aanwezig om zijn rondjes te schieten en zo vaardig te blijven. Ook aan alle wedstrijden nam hij deel en viel regelmatig in de prijzen. Namens de vereniging hebben we de familie gecondoleerd en sterkte gewenst bij het verwerken van dit verlies.

 

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.degrensschutters.com

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel