clip image001 Jachtschietbaan “De Grensschutters”

Luyksgestel

Leden informatiebrief nummer 43, jaargang 6..

Luyksgestel, 8 april 2016

 

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

We hebben al diverse schietdagen gehad in 2016. Tijd om alle sportschutters te informeren over enkele zaken. Het betreft geen uitgebreide informatiebrief, maar enkele zaken zijn toch het vermelden waard in onze ogen.

Vacatures bestuur:

We hebben besloten 2 vacatures te open te stellen voor de vervanging van Peter en een uitbreiding van het bestuur. Bij deze doe ik een oproep aan alle geïnteresseerde kandidaten zich aan te melden. Voor het bestuur mogen zich ook kandidaten aanmelden die zelf niet schieten, maar graag mee willen helpen aan alle activiteiten.

Verlening vergunning:

Op 16 februari is er een rechtszaak geweest. De uitspraak is 3 weken geleden door ons ontvangen. We hebben geen vergunning meer nodig. Dit door de nieuwe wetgeving. Op dat deel kregen de bezwaarmakers geen gelijk. Wel had de gemeente moeten handhaven omdat we meer geluid produceren dan in de normen is vastgelegd. De gemeente en De Grensschutters hebben besloten tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Dit zal weer de nodige tijd duren. Over de voortgang houden we jullie op de hoogte.

Website;

Onze website is actief en beschikbaar voor iedereen. Fritz Krüger en Richard van Steenderen hebben een gezamenlijke inspanning verricht en het resultaat mag er zijn. De website is mooi, goed leesbaar en goed ingericht. Ik nodig jullie allemaal uit te kijken op www.degrensschutters.com Ik wil beide bouwers vanaf deze plaats nog een keer bedanken voor hun werkzaamheden. Indien er vragen en of opmerkingen zijn, deze doorgeven aan ons.

Kantine;

Jean Paul Zwegers van het Gilde en Adrie van den Berk van de Grensschutters hebben goed werk verricht in en buiten de kantine. Ze hebben deze de afgelopen weken helemaal geschilderd en hierbij ook de luiken en kozijnen van een nieuwe verflaag voorzien. Ook zijn er druppelranden aangebracht. Ook deze beide heren wil ik bedanken voor hun inspanningen.

Oranjewedstrijd;

Jullie krijgen met deze informatiebrief ook een uitnodiging voor de Oranjewedstrijd. We hopen op een spannende en sportieve dag met voldoende deelnemers in elke categorie.

Prijzen van de schietronden;

Het is gebleken dat de prijzen van de schietronden niet bij iedereen bekend waren. Daarom hebben we in een vergadering van het bestuur deze nog een keer vastgelegd. In onderstaand overzicht staan de prijzen welke wij op gewone schietdagen hanteren.

Prijzen 2016.

Rondeprijs

Met Baangeweer

Patronen

Leden De Grensschutters

€ 7,=

Optioneel € 3,=

€ 7,=

Niet leden met vergunning

€ 10,=

Niet van toepassing

€ 7,=

Niet leden zonder vergunning

Introducées

€ 10,=

Verplicht € 3,=

€ 7,=

Voor het gebruik van het baangeweer brengen we € 3,= in rekening. Dit omdat we de geweren aan moeten schaffen, onderhouden en in voorkomende gevallen laten repareren. Dus ook als leden het baangeweer willen gebruiken kost dat € 3,= per ronde.

Als jullie vragen en of opmerkingen hebben niet aarzelen deze aan mij door te geven of aan een van de andere bestuursleden. Je kunt hiervoor ook het algemene e-mail adres van onze vereniging gebruiken. Dit is; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pasjes!!!

Veel leden hebben hun KNSA- en/of hun lidmaatschaps-pasje nog niet afgehaald.

Let op: deze pasjes zijn nodig voor verlenging van je verlof.

Ze zijn beschikbaar bij de inschrijfbalie tijdens de schietdagen, vraag ernaar.

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.degrensschutters.com

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel