clip image001 Jachtschietbaan “De Grensschutters”

Luyksgestel

Leden informatiebrief nummer 41, jaargang 5.

Luyksgestel, 22 december 2015

 

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2016.

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

De laatste schietdag van dit jaar hebben we ondertussen weer achter de rug. We zijn volop bezig met het financieel afsluiten van 2015 en daarnaast het boekjaar 2016 in te richten. Ook hebben we op de schietbaan met enkele vrijwilligers gewerkt. In deze informatiebrief een terugblik op 2015 en een blik op 2016. Ook vindt er een wijziging in het bestuur plaats waarover we jullie willen informeren. We hebben daarnaast enkele vragen en reacties gehad op de interne competitie. Tenslotte hebben we nu al een wijziging in de schietkalender van 2016.

Wijziging bestuur:

Een paar weken geleden heeft Peter Luijten aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Dit vanwege gezondheidsproblemen waarmee hij al enkele jaren kampt. De specialist heeft duidelijk gesteld dat hij zich minder fysiek moet belasten om ernstigere problemen te voorkomen. Hij heeft dit binnen het bestuur bekend gemaakt. Ook heeft hij besloten dat hij het advies van de specialist overneemt en per 1 januari stopt met zijn activiteiten op de schietbaan.

De afgelopen 13 jaar heeft hij elke schietdag de inschrijvingen verzorgd, de wapens beheerd, voor de patronen gezorgd en vaak op de baan geholpen als er geklust moest worden. Meestal met zijn verreiker, die kwam bij alle karweien goed van pas. Daarvoor zat hij al in het bestuur van De Grensschutters. We zullen zijn hulp zeker gaan missen, maar respecteren zijn besluit. Je gezondheid is belangrijker dan een kleiduiven schietvereniging. We zullen hem op een ander tijdstip nog wel een keer in het zonnetje zetten, maar mede namens de andere leden van het bestuur wil ik hem hierbij al vast bedanken voor alle werkzaamheden die hij de afgelopen jaren voor de vereniging verricht heeft.

Het gevolg van het stoppen van Peter is wel dat we besloten hebben 2 vacatures open te stellen voor een uitbreiding van het bestuur. Ik wil hierbij alle leden die interesse hebben in een functie in het bestuur vragen dit bij ons te melden. Als er eerst nog vragen zijn voor een verduidelijking van de verwachting ook niet aarzelen ons hiervoor te benaderen.

We hebben ondertussen ook afspraken gemaakt over alle zaken die overgedragen moeten worden. Bijvoorbeeld het beheer van de wapens en munitie. Een en ander is ondertussen al in gang gezet. Over de voortgang zullen jullie op de gebruikelijke wijze op de hoogte gehouden worden.

 

Verlening vergunning:

De rechtbank heeft de behandeling van het beroep van de 2 bezwaarmakers over dit jaar heen getild. De behandeling staat nu gepland op dinsdag 16 februari. Het nieuwe activiteitenbesluit gaat definitief in op 1 januari 2016. Buitenschietbanen hebben dan geen omgevingsvergunning meer nodig. Wel moeten ze toestemming hebben van de gemeente, het moet passen in het bestemmingsplan en er moet aan de normen met betrekking tot geluid voldaan worden. In het verlengde van het activiteitenbesluit gaan ook andere richtlijnen gelden m.b.t. het geluid. De modellen hiervoor worden momenteel nog uitgewerkt. Gezien de medewerking van de gemeente gaan we nog steeds uit van een positief scenario.

Interne competitie:

Jullie hebben allemaal een paar weken geleden het reglement m.b.t. de interne competitie ontvangen. We hebben hierop een aantal reacties ontvangen. Er werd veelal om een aanvullende toelichting gevraagd. Daarnaast enkele opmerkingen met betrekking tot de prijs. Als bestuur kunnen we ons goed voorstellen dat er diverse vragen zijn bij dit onderwerp. Alle vragen en opmerkingen willen we graag van jullie vernemen. Aarzel niet om die door te geven aan ons.

Vooruitlopend op een vervolg, hierbij al vast een aanvullende toelichting.

• KNSA licentiehouders die lid zijn van 2 of meer verenigingen mogen de 5 wedstrijden alleen bij dezelfde vereniging schieten.

• Wij bieden al onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan 4 open wedstrijden en 5 wedstrijden in het kader van de interne competitie.

• Door deze invulling hebben leden met een KNSA licentie voldoende mogelijkheden om bij ons 5 wedstrijden te schieten. Dit mogen de open wedstrijden zijn, de interne competitie of een combinatie.

• Het bestuur archiveert de schietlijsten van alle wedstrijden, zowel de open wedstrijden als de interne competitie.

• De kosten voor een wedstrijdronde zijn voorlopig vastgesteld op € 15. Dit omdat we als vereniging extra kosten moeten maken op deze 5 dagen. Er moet voor de nodige begeleiding gezorgd worden. Tijdens de jaarvergadering worden er prijzen uitgedeeld aan de nummers 1 trm 3 in de 3 klassen (A, B en C). Ook de prijs per ronde zal dan door de aanwezige leden vastgesteld worden.

Op de dagen met de interne competitie kunnen andere schutters gewoon komen schieten. Het zijn normale schietdagen, met de reguliere aanvangs- en sluitingstijden. Op de schietkalender zijn deze 5 dagen met een kleur "groen" gekenmerkt.

Tijdens de jaarvergadering zal dit onderwerp ook op de agenda staan en besproken worden. Als er voor die tijd nog vragen en of opmerkingen zijn, niet aarzelen deze op de e-mail naar ons te sturen.

Website De Grensschutters:

Fritz Kruger heeft al de nodige tijd gestoken in de website voor onze vereniging. Het vraagt echter wat meer tijd. Als onze website actief is, zullen jullie zeker een e-mail ontvangen.

Terugblik 2015:

We mogen terugzien op een goed verenigingsjaar. Er zijn geen ongelukken of incidenten gebeurd. Er zijn iets meer schietronden geweest dan de jaren daarvoor. De wedstrijden werden goed bezocht, ze waren spannend en er is ook goed geschoten (ondergetekende daar gelaten). We sluiten 2015 ook weer af met een positief financieel resultaat. Dit ondanks alle investeringen die we ook dit jaar weer gedaan hebben in de baan en de machines. Tijdens de jaarvergadering zullen de schietrondes en het financieel resultaat zoals te doen gebruikelijk gepresenteerd worden. Als laatste wil ik de vele vrijwilligers vermelden die het afgelopen jaar actief geweest zijn voor de vereniging. Deze wil ik nogmaals bedanken.

Vooruitblik 2016:

We hopen eindelijk van de diverse rechtszaken verlost te zijn en op een positieve uitspraak voor onze vereniging. We kunnen ons dan helemaal richten op de schietbaan, zonder ons continue zorgen hoeven te maken over het voortbestaan. De eerste grote activiteit die we op willen pakken is het vervangen van de trapput. Daarnaast het plaatsen van enkele schotten tussen de lage toren en het hok met de afgaander en konijn. Dit ter verbetering van de veiligheid. Bij het renoveren van de trapput zal deze ook wat verder richting de achter gelegen wal verschoven worden. Dit om alle schietposities meer in één lijn te krijgen.

We zullen in 2016 ook opnieuw door de KNSA gecertificeerd worden. Presentielijsten, de overzichten met introducees en gebruik van het verenigingswapen zullen dan op orde moeten zijn. Dit net als bij de eerste certificatie. Het draaiboek zal vergelijkbaar zijn als toen, er zal alleen wat scherper gecontroleerd worden.

Wijziging schietkalender 2016:

Gelijktijdig met deze informatiebrief hebben jullie een kopie van de laatste versie (nummer 5) van de schietkalender ontvangen. De wijziging betreft het verschuiven van de schietdag op zaterdag 6 februari naar zaterdag 13 februari. Dit omdat het weekend van 6 februari carnaval begint.

clip image006

Als jullie vragen en of opmerkingen hebben niet aarzelen deze aan mij door te geven of aan een van de andere bestuursleden. Je kunt hiervoor ook het algemene e-mail adres van onze vereniging gebruiken. Dit is; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

clip image008

clip image010

 

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel