clip image001 Jachtschietbaan “De Grensschutters”

Luyksgestel

Leden informatiebrief nummer 42, jaargang 6..

Luyksgestel, 29 januari 2016

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

De eerste maand van 2016 zit er weer bijna op, aanstaande zondag nog een keer schieten en dan is het februari. Voor we er erg in hebben zitten we weer in ons zomerreces. In deze ledeninformatiebrief de uitslag van de Nieuwjaarswedstrijd en een blik richting toekomst.

Wijziging bestuur:

In de laatste ledeninformatiebrief van vorig jaar heb ik melding gemaakt van het feit dat Peter Luijten vanwege gezondheidsproblemen zijn werkzaamheden voor onze vereniging moet staken. De meeste zaken zijn overgedragen, maar het zal zeker even wat kruim kosten alles meteen in te vullen. Peter heeft een groot aantal jaren elke schietdag de inschrijvingen ingevuld. Dat moeten we nu onder de overgebleven bestuursleden verdelen. Dat is even wennen voor ons, maar dat gaat wel lukken.

We hebben besloten 2 vacatures te open te stellen voor de vervanging van Peter en een uitbreiding van het bestuur. Bij dezen doe ik een oproep aan alle geïnteresseerde kandidaten zich aan te melden. Voor het bestuur mogen zich ook kandidaten aanmelden die zelf niet schieten, maar graag mee willen helpen aan alle activiteiten.

Verlening vergunning:

De rechtbank heeft de behandeling van het beroep van de 2 bezwaarmakers over dit jaar heen getild. De behandeling staat nu gepland op dinsdag 16 februari. Het nieuwe activiteitenbesluit gaat definitief in op 1 januari 2016. Buitenschietbanen hebben dan geen omgevingsvergunning meer nodig. Wel moeten ze toestemming hebben van de gemeente, het moet passen in het bestemmingsplan en er moet aan de normen met betrekking tot geluid voldaan worden. In het verlengde van het activiteitenbesluit gaan ook andere richtlijnen gelden m.b.t. het geluid. Onze adviseur is momenteel druk bezig om de nieuwe geluidsnormen voor onze vereniging door te rekenen. We gaan nog steeds uit van een positief besluit voor onze vereniging op 16 februari.

Interne competitie:

We hebben op het voorstel met de interne competitie ook nu weer een aantal reacties ontvangen. De reden waarom, de invulling en ook de prijs. Wij zijn blij met alle reacties en zullen daar zeker wat mee doen.

Vooruitlopend op een vervolg, hierbij al vast een aanvullende toelichting.

· KNSA licentiehouders die lid zijn van 2 of meer verenigingen mogen de 5 wedstrijden alleen bij dezelfde vereniging schieten.

· Wij bieden al onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan 4 open wedstrijden en 5 wedstrijden in het kader van de interne competitie.

· Door deze invulling hebben leden met een KNSA licentie voldoende mogelijkheden om bij ons 5 wedstrijden te schieten. Dit mogen de open wedstrijden zijn, de interne competitie of een combinatie.

· Het bestuur archiveert de schietlijsten van alle wedstrijden, zowel de open wedstrijden als de interne competitie.

· De kosten voor een wedstrijdronde zijn voorlopig vastgesteld op € 15. Dit omdat we als vereniging extra kosten moeten maken op deze 5 dagen. Er moet voor de nodige begeleiding gezorgd worden. Tijdens de jaarvergadering worden er prijzen uitgedeeld aan de nummers 1 t/m 3 in de 3 klassen (A, B en C). Ook de prijs per ronde zal dan door de aanwezige leden vastgesteld worden.

Op de dagen met de interne competitie kunnen andere schutters gewoon komen schieten. Het zijn normale schietdagen, met de reguliere aanvangs- en sluitingstijden. Op de schietkalender zijn deze 5 dagen met een kleur “groen” gekenmerkt.

Tijdens de jaarvergadering zal dit onderwerp ook op de agenda staan en besproken worden. Als er voor die tijd nog vragen en of opmerkingen zijn, niet aarzelen deze op de e-mail naar ons te sturen.

 

Nieuwjaarswedstrijd 2016.

Onder koude omstandigheden hebben we op 17 januari de Nieuwjaarswedstrijd geschoten. Vooral voor de pouleurs was het erg koud. Ik wil alle vrijwilligers nog een keer bedanken voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken. Hierbij de uitslagen van de wedstrijd. Mathieu Bex is de winnaar geworden van deze wedstrijd. Hij had 1 ronde vol geschoten en een 2e met 24 treffers. Gezien het gemiddeld aantal treffers (65,1%) over de gehele dag treffers een erg goed resultaat.

clip image003

In de B-klasse hebben we een erg spannende barage gehad. Als de schutters tijdens de wedstrijd net zoveel missers hadden, waren ze onderaan in de C-klasse geëindigd. Maar de wedstrijdleiding had dan ook een lastige post geselecteerd. De familie Stans heeft in de B en C-klasse goed gescoord door in beide klassen de eerste prijs te winnen.

clip image005

clip image007

Wij hopen alle schutters op de schietdagen en of op de wedstrijddagen weer te mogen ontmoeten.

Schietkalender voor de komende maanden:

clip image009

Aanstaande zondag 31 januari schieten we weer, zaterdag 13 februari is de eerste dag voor de interne competitie.

Als jullie vragen en of opmerkingen hebben niet aarzelen deze aan mij door te geven of aan een van de andere bestuursleden. Je kunt hiervoor ook het algemene e-mail adres van onze vereniging gebruiken. Dit is; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel