clip image001 Kleiduifschietvereniging “De Grensschutters”

Luyksgestel

Leden informatiebrief nummer 40, jaargang 5.

Luyksgestel, 17 november 2015

 

Beste leden van de Grensschutters en andere sportschutters,

Afgelopen zondag is er geschoten om de bekende Open Jachtwedstrijd. In deze informatiebrief de uitslag van deze wedstrijd en wat aanvullende informatie.

Naast de Open Jachtwedstrijd is de schietkalender voor 2016 afgerond. Er wordt aan een voorstel gewerkt voor de interne wedstrijden in clubverband. Hierover al wat achtergrond informatie in deze brief.

Verlening vergunning:

In de vorige informatiebrief heb ik een toelichting gegeven op de hoorzitting uit juli en de hierbij gemaakte afspraken. We zouden samen met de 2 bezwaarmakers een voorstel uitwerken om geluid beperkende maatregelen te nemen. De 2 bezwaarmakers hebben er echter voor gekozen om dit niet te doen. Wij hebben hierover de gemeente geïnformeerd. Er zijn in september en oktober nog geluidsmetingen verricht. Dit als referentiemeting. De gemeente heeft begin november hun reactie naar de rechtbank gestuurd. Deze komt er in het kort op neer dat de gemeente niet gaat handhaven en de vergunning wil formaliseren. Het is nu afwachten hoe de rechtbank over deze gehele zaak denkt. We verwachten dit jaar nog een besluit.

Parallel aan de hoorzitting liep er al een voorstel in Nederland om de wet- en regelgeving met betrekking tot buitenschietsporten te wijzigen. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2016 schietbanen geen vergunning meer nodig hebben. Los van de uitspraak die de rechtbank gaat doen, kunnen we op basis van deze wijziging gewoon blijven schieten. Er komen dan ook nieuwe richtlijnen voor het geluid waar we aan moeten voldoen. Deze zijn echter minder streng dan de huidige richtlijn.

Ik ga er vanuit dat in een volgende informatiebrief meer nieuws bekend is over de voortgang en de mogelijke consequenties. Samengevat ziet de toekomst er echter positief uit.

Interne competitie:

3 bestuursleden zijn in september naar een cursus “wapens en munitie” van de KNSA geweest. Hierbij is tekst en uitleg gegeven over de huidige wet- en regelgeving. Een van de punten betreft de verplichting om als KNSA lid deel te nemen aan minimaal 5 wedstrijden per jaar. Deze moeten bij de eigen vereniging geschoten worden.

Als Grensschutters organiseren we jaarlijks 4 open wedstrijden. Hieraan kunnen alle schutters die over de juiste papieren beschikken deelnemen. Om onze eigen leden met een KNSA licentie de mogelijkheid te geven bij De Grensschutters de 5 verplichte wedstrijden te schieten, gaan we een interne competitie opzetten. Alle details worden hiervoor nog verder uitgewerkt. In grote lijnen zal deze competitie aan de volgende uitgangspunten voldoen:

· Er worden in de schietkalender 5 dagen vastgelegd waarop er voor de interne competitie geschoten kan worden.

· Er kan in 3 disciplines geschoten worden; jacht, skeet en trap

· Van alle wedstrijden van de interne competitie worden de uitslagen bijgehouden

· Tijdens de jaarvergadering zal de eindstand gepresenteerd worden

· Op de schietbrieven komt een stempel te staan met de tekst “wedstrijd”

· In de schietboekjes van KNSA leden gebruiken we deze stempel niet meer

Met deze uitbreiding met 5 dagen voor de interne competitie krijgt elk KNSA lid voldoende ruimte om aan de vereiste 5 dagen te komen. Het blijft natuurlijk ook dan nog steeds een verantwoordelijkheid van de schutter zelf om aan deze eisen te voldoen.

Op de dagen met de interne competitie kunnen andere schutters gewoon komen schieten. Het zijn normale schietdagen, met de reguliere aanvangs- en sluitingstijden. Op de schietkalender zijn deze 5 dagen met een kleur gekenmerkt.

 

Contributie 2016:

Alle facturen zijn verstuurd, een groot aantal leden heeft ook al betaald. Indien er leden hun lidmaatschap willen wijzigen of beëindigen, dit a.u.b. aan de secretaris van onze vereniging doorgeven.

Ledenpas De Grensschutters:

De ledenpas waarnaar door de politie is gevraagd, is in bestelling. Deze zal jaarlijks na het voldoen van de contributie overhandigd worden.

Open Jachtwedstrijd:

Ondanks het slechte weer hebben we toch 69 deelnemers mogen ontvangen. De wind had grote invloed op het vliegen van de duiven. Het percentage treffers was 68,8%. Zoals in onderstaand overzicht verwerkt is, heeft geen enkele schutter 50 treffers kunnen realiseren. Maar gezien de omstandigheden, is er goed geschoten.

Ook nu weer een verdeling in een A-, B- en C-klasse. In elke klasse de bekende vleespakketten en worsten. We hopen alle schutters op een van de komende wedstrijden weer terug te zien.

clip image003 clip image005

clip image007

Ook wil ik alle vrijwilligers die die we hard nodig hebben op deze dagen, nogmaals bedanken voor hun assistentie. Zowel buiten als pouleur, machines vullen als binnen bij het inschrijven en achter de bar.

Beoordelen nieuwe leden:

Ook dit jaar heeft zich een aantal nieuwe leden aangemeld. Alle nieuwe leden worden in de loop van dit jaar een keer beoordeeld op de veilige omgang met het wapen. Dit in het verlengde van de richtlijnen van de KNSA. Nieuwe schutters krijgen bij de instructies de benodigde informatie. Bij de ervaren schutters betreft het meestal een paar kleine aandachtspunten, of helemaal geen. Tonnie Houbraken is binnen de vereniging de persoon die het beoordelen voor zijn rekening neemt. Vanuit het bestuur zal hij hierbij geassisteerd worden door Johan Verberne.

Website De Grensschutters:

Fritz Kruger is nog hard aan het werk om voor onze vereniging een website in de lucht te krijgen. Als onze website actief is, zullen jullie zeker een e-mail ontvangen om hiervan melding te krijgen.

Als jullie vragen en of opmerkingen hebben niet aarzelen deze aan mij door te geven of aan een van de andere bestuursleden. Je kunt hiervoor ook het algemene e-mail adres van onze vereniging gebruiken. Dit is; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Met vriendelijke groet mede namens alle andere bestuursleden.

Mark Verhoeven

Voorzitter De Grensschutters

+31 6 51710682

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright DeGrensschutters Luyksgestel