Historie

Sinds oudsher wordt er in Luyksgestel door diverse inwoners gejaagd. In het verleden kon een ieder die wilde jagen een geweer kopen en op de gemeente een jachtakte halen. Dit is gelukkig de afgelopen decennia sterk gereguleerd. De wetgeving is behoorlijk aangescherpt en jagers zijn sinds de tachtiger jaren verplicht een opleiding te volgen. Zowel een theoretische als praktische welke beiden met een examen worden afgenomen. Jaren voordat de Nederlandse wetgeving op dit vlak was aangepast vond een aantal jagers in Luyksgestel dat het oefenen in het schieten een noodzakelijke aanvulling was. Dit heeft er toe geleid dat in het begin van de zestiger jaren een stichting werd opgericht ter bevordering van de schietvaardigheid van de jagers. Deze stichting heeft aan de basis gestaan van de huidige vereniging Jacht- en kleiduifschietvereniging de Grensschutters.

In 1964 is de stichting De Grensschutters opgericht. Deze heeft vanaf het prille begin gebruik gemaakt van het huidige terrein aan de Postelscheideweg. Er werd gebruik gemaakt van handmachines waarmee de kleiduiven werden weggeworpen. Met behulp van 2 fietswielen en een staalkabel waarmee een stalen konijn met een kleiduif dwars over een pad "rende" konden de jagers oefenen in het schieten van konijnen.

In 1984 is de stichting omgevormd naar de vereniging "Jachtschietbaan de Grensschutters". Er was toen al een officiële trap- en skeetbaan. Voor de skeetbaan waren een hoge en lage toren gebouwd. In deze torens stonden automaten welke op afstand bediend kleiduiven worpen. De trapmachine is nog steeds opgesteld in een container welke in de grond is aangebracht.

Een gebeurtenis die veel invloed gehad heeft in het verleden is het verbod op het gebruik van loodhagel. De Grensschutters is een van de verenigingen geweest in Nederland die als eerste de overstap van loodhagel naar staalhagel gemaakt heeft. Dit vooral door de aanleg van de waterputten van Brabant Water. In 1991 is er zelfs een jaar niet geschoten omdat staalhagel nog maar beperkt verkrijgbaar was. Naast de overgang van lood- naar staalhagel zijn in die periode ook de kleiduiven aangepast. Er is in die tijd een overstap gemaakt naar milieuvriendelijke kleiduiven.

Sinds de negentiger jaren vinden ook de schietactiviteiten van het Gilde op hetzelfde terrein plaats. In goede harmonie wordt de gezamenlijke kantine onderhouden. Ook vindt er wel eens een uitwisseling van activiteiten plaats. De kantine wordt ook beschikbaar gesteld voor fiets- of wandeltochten georganiseerd door de plaatselijke verengingen. Bijvoorbeeld de jaarlijkse avondwandeling met Halloween.

De afgelopen 10 jaar is er door inzet van veel vrijwilligers een aantal nieuwe machines geplaatst. De gebouwen waarin de kleiduifmachines staan zijn vernieuwd. Er kan nu op diverse disciplines geoefend worden. De Grensschutters heeft vanaf het moment dat beginnende jagers een opleiding moeten volgen een regionale functie gekregen. Dit heeft zich de afgelopen 10 jaar versterkt. Het aantal schietbanen waar sportschutters en jagers kunnen oefenen is beperkt en in aantal afgenomen in Nederland. De Grensschutters is een niet commerciële baan. Er wordt geen reclame gemaakt en er wordt op een vastgelegd aantal dagen ( circa 25) geschoten. De jaarlijkse schietkalender wordt in overleg met een aantal belanghebbenden vastgelegd. Belanghebbenden zijn: het Gilde, de Grenslopers, de Grensrijders en het Openluchttheater. Daarnaast vindt er overleg plaats met de Zwarte Bergen en de bewoners in de directe omgeving.

Het ledenaantal schommelt al die jaren rond de 100. De meeste leden komen uit de Kempen er is een beperkt aantal inwoners uit België lid van de Grensschutters. Er zijn zowel leden die jagen alsmede leden die alleen sportschutter zijn. Van de laatste groepering zijn er af en toe ook schutters die aan nationale kampioenschappen meedoen. Een enkeling schopt het zelfs tot de Olympische Spelen. Een sprekend voorbeeld hiervan is Eric Swinkels. Hij heeft in het verleden nog vaak op de baan in Luyksgestel geoefend.

De vereniging organiseert jaarlijks een 3-tal wedstrijddagen. Deze hebben een open inschrijving. Mond op mond reclame leidt er toe dat er dan meer schutters zijn dan op gewone schietdagen. Daarnaast wordt er op de tweede zondag van oktober in samenwerking met de Wildbeheer Eenheid de Kempen een jagersdag georganiseerd. Op deze dag zijn alle jagers uit de Kempen welkom en is er een parcours uitgezet waarop de schietvaardigheid getest kan worden. Hierbij wordt niet alleen op het schieten geoefend. Er is ook aandacht voor diverse veiligheid- en milieuaspecten.

 

Met de schietbaan wordt in de behoefte van een groot aantal mensen voorzien. Ze kunnen hun hobby binnen de eigen regio uitoefenen. Daarnaast hebben ze hiermee de mogelijkheid om aan een hun wettelijke verplichting te voeldoen. Elke sportschutter is verplicht om minimaal 18 keer per jaar te komen schieten. Van alle schutters wordt geregistreerd hoe vaak ze schieten en wanneer. De politie voert regelmatig een steekproef uit op deze registratie.

 

Voorzitter de Grensschutters

Log in voor leden

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com